Kvalitet giver tryghed

Produkter der ikke er godkendt og materialer i

dårlig kvalitet, kan udløse vandskader som din

forsikring ikke dækker.

 

Hybel VVS forhandler udelukkende produkter de

r er godkendt af myndighedernes udvalg for vand-

og afløbsmateriel. VA-godkendte produkter.

 

 

 

 

 

 

 

 


Hybel VVS er din garanti
for godkendte installationer.