62 21 01 56  |  post@hybel-vvs.dk

varmepumper og

vedvarende energi

Varme- og vedvarende energi
Aut. Ve-Installatør Fyn

Danmark har en målsætning om i 2050 at være uafhængig af fossil energi. I dag bruger vi en række forskellige teknologier til at opvarme boliger og virksomheder. Det spænder fra brug af fossile brændsler som kul og naturgas og ud fra vedvarende energikilder som solenergi, bioenergi samt geotermisk energi ved hjælp af varmepumper.

 

Individuel opvarmning sker typisk med oliefyr, varmepumper eller biomassefyr. Tidligere var oliefyr den dominerende opvarmningsform, men de bliver i dag ofte erstattet biomassefyr eller varmepumper, som typisk giver en bedre økonomi for den enkelte bygningsejer.

 

Lovgivning om udfasning af olie- og naturgasfyr

Siden 2016 har det ikke længere været muligt at installere oliefyr baseret på fossil olie i eksisterende bygninger i områder med fjernvarme eller naturgas. I stedet skal bygninger tilsluttes for eksempel fjernvarmenettet, et eksisterende naturgasnet eller opvarmes med vedvarende energi såsom varmepumpe eller træpillefyr. (Reglerne omkring installation af olie- og naturgasfyr er implementeret i Bygningsreglementets afsnit 7.1)

Varmepumper og
vedvarende energi

At arbejde med vedvarende energi er vores helt store passion. For boligejeren betyder det at boligen kan få et bedre energimærke, den bliver nemmere og billigere at vedligeholde fordi der skiftes til nyere og tidssvarende materialer og sidst men ikke mindst, kan den stige i pris hvilket også har betydning i boligens samlede regnskab.

 

Ingen huse er helt ens. Og ingen boligejere har præcis de samme behov og ønsker.

 

Vi ønsker at gøre det nemt for vores kunder at få rådgivning om energirigtige løsninger i boligen – lige fra mindre indsatser som f.eks. udskiftninger af radiatorer og pumper, til de større beslutninger i forbindelse med renovering af hele boligens varmeforsyning, klimaskærm mv.

 

Kontakt os hvis du vil vide mere om:

  • Tilskud til energibesparelser i din bolig
  • Eftersyn af varmeinstallationer
  • Udskiftning af oliefyr
  • Viden om varmepumper

VE installatør

I forbindelse med det voksende salg af varmepumper påpeger flere undersøgelser at kvaliteten af produkter såvel som de udførte installationer at kvaliteten ikke altid er god nok og branchen hævder selv, at fejlbehæftede installationer koster både kunderne og installationsvirksomhederne store beløb.

 

Der kan derfor med fordel investeres i kompetenceudvikling, projektering, dimensionering og installation hvorved man undgår at kunderne og installationsvirksomhederne ikke skal bruge tid og penge på at håndtere garanti- og klagesager hvor der skal rettes op på diverse problemer.

 

For at sikre dette har Energi-Forsynings- og Klimaministeriet etableret en VE-godkendelsesordning som er for de installationsvirksomheder der er blandt de bedste i Danmark til at installere små vedvarende energianlæg som varmepumper, solceller, solvarme samt biomasse kedler og ovne.

 

Der er tale om en mærkningsordning, der viser at installationsvirksomheden har dokumenterede kompetencer til at installere VE-anlæg korrekt, så kunden kan få det største udbytte ud af sin investering.

Senest fra 1. januar 2021 vil der være krav om at varmepumper og lignende vedvarende energiløsninger skal installeres af en VE-godkendt Installationsvirksomhed.

 

Hybel VVS Teknik ApS er godkendt VE-Installatør. Det er vi, fordi vi ønsker at give vores kunder den bedste løsning ligesom vi også ønsker at bidrage til et bedre miljø til gavn for os alle. Som bekendt er intet gratis, men for at kunne rådgive og vejlede vores kunder på bedste vis, afsætter vi årligt et større beløb til investering i kompetenceudvikling af vores medarbejdere.

 

Dette sikrer at vi hele tiden er på forkant med udviklingen indenfor VE-ordningen og at vores kunder kan være sikre på at få den rette vejledning i forhold til valg af vedvarende energiløsninger.

uforpligtende tilbud

Fortæl os om dine ideer

Du er altid velkommen til at kontakte os for at tage en snak om dine overvejelser.
 
Med fagmandens rådgivning og vejledning får du overblik og bedre greb om detaljerne.

 
Bliv klædt på til at træffe en god beslutning

Kontakt os allerede i dag for et uforpligtende tilbud. Vi kommer gerne forbi og kigger på opgaven.

hCaptcha