Industri og erhverv

Industri og erhverv

Med vores opdaterede viden indenfor energioptimering, korrosion og materialelegeringer kan vi hjælpe industri- og erhvervskunder til at få et bedre indeklima, stabile varmeinstallationer, optimeret energiforbrug og rent vand i installationerne.

 

Vi interesserer os for at vedligeholde vvs-tekniske installationer og sikre, at alt fungerer optimalt. Vores erfaringer viser at forebyggelse mindsker udgifterne til reparationer, giver længere levetid, færrest mulige driftsforstyrrelser og lavere omkostninger.

 

Vi vil gerne være med til at sikre lokale arbejdspladser og vi ønsker at hjælpe industri- og erhvervsvirksomheder på Sydfyn til at blive konkurrencedygtige både når det gælder i forhold til at tiltrække arbejdskraft og økonomiske konkurrencefordele.

 

Begge dele mener vi kan lade sig gøre ved at fokusere på et godt indeklima, såvel som driftsoptimering af de vvs-tekniske installationer, og vi bistår gerne med gode råd og løsningsforslag.

 

Kontakt os hvis du vil vide mere om:

 • Varmepumpeløsninger
 • Energioptimering
 • Sikring af klimaskærm
 • Varmtvandsoptimering
 • Eftersyn af bygningens kritiske vandinstallationer
 • Vejledning til at træffe de rigtige beslutninger i henhold til gældende lovgivning

Sikring af bygningers kritiske vandinstallationer

Drikkevandet i Danmark er af meget høj kvalitet, og det skal vi værne om. Derfor er det vigtigt, at det rene drikkevand fra vandforsyningen ikke forurenes af nedslidte, uhensigtsmæssige eller direkte forkerte installationer, inden det når ud til forbrugeren.

 

Derfor er det lovpligtigt at installationerne i din bygning jævnligt kontrolleres og vedligeholdes i henhold til gældende regler, herunder DS/EN1717 sikring imod overstrømning af behandlet vand fra interne og eksterne vandinstallationer. På eventuel foranledning af myndighederne skal du kunne dokumentere at  vandinstallationerne i din ejendom lever op til alle gældende krav.

Hybel VVS Teknik er godkendt af Dansk Drikkevandskontrol til at udføre lovpligtige eftersyn af bygningers kritiske vandinstallationer, der sikrer rent drikkevand i din ejendom.

 

Ved eftersynet udstedes en vandinstallationsattest, som er din dokumentation for, at ejendommens drikkevandsinstallationer er undersøgt og at ventiler og sikringsløsninger løbende bliver vedligeholdt i henhold til gældende anvisninger.

 

Vi foretager eftersyn hos ejendomme med store vandsystemer, f.eks.:

 • Almennyttige boligforeninger
 • Andels- og ejerboligforeninger
 • Skoler, institutioner og plejecentre
 • Hoteller, restauranter, catering- og storkøkkener
 • Industri- og fremstillingsvirksomheder
 • Virksomheder beskæftiget med fødevare- og medicinalproduktion.
   

Kontakt os hvis du vil vide mere om sikring af bygningers kritiske vandinstallationer.

uforpligtende tilbud

Fortæl os om dine ideer

Du er altid velkommen til at kontakte os for at tage en snak om dine overvejelser.
 
Med fagmandens rådgivning og vejledning får du overblik og bedre greb om detaljerne.

 
Bliv klædt på til at træffe en god beslutning

Kontakt os allerede i dag for et uforpligtende tilbud. Vi kommer gerne forbi og kigger på opgaven.

hCaptcha