Sikring af drikkevandsinstallationer Fyn

Svømmehaller, idrætsanlæg og skoler

Udligningstanke som optager overskudsvand fra svømmebassiner er ofte koblet sammen med drikkevandsinstallationerne således at der kan efterfyldes vand til bassinet. Sådanne tilslutninger skal sikres så det forurenede vand fra udligningstanken ikke kan strømme tilbage til vandinstallationerne.

 

I brusebade hvor der er installeret centrale blandetermostater skal det gennem årlig kontrol sikres at blandetermostaternes indbyggede kontraventiler funger, ligesom bruserhoveder skal afkalkes. Derudover skal det sikres, at i perioder hvor bygningerne lukkes på grund af ferier, at der fortsat er bevægelse i vandinstallationerne. Hvis ikke dette sikres, er der stor risiko for udvikling af Legionella bakterier.

Sidst men ikke mindst er der krav til, at brandskabe og slangevindere skal sikres mod tilbagestrømning af vand til bygningernes vandinstallationerne. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at i forbindelse med lovpligtige årlige afprøvninger, at kontraventiler som er monteret på afgreningen til brandskabe og slangevindere er godkendt til at kunne holde til et meget højt vandtryk.

Plejecentre og beskyttede boliger

Vandinstallationer er ofte dimensioneret til at beboere kan få et dagligt bad, men fakta er desværre at grundet mangel på ressourcer så bliver det i bedste fald til et ugentligt bad. Det betyder at der er for meget vand i installationer og at varmtvandsbeholdere ikke bliver skyllet igennem hvorfor der vil derfor væres stor risiko for bakterieudvikling i installationerne.

Beboere på plejecentre og i beskyttede boliger er i sagens natur særligt sårbare overfor bakterier. Derfor er det vigtigt at der sikres gode varmtvandstemperaturer og bevægelse af vandet, helt frem til de sidste vandhaner i bygningerne.

Hoteller, storkøkkener og cateringvirksomheder

Drikkevand er et fødevareprodukt og skal, behandles på samme måde som når man fremstiller mad, skyller grøntsager, eller gør rent i køkkenerne. Dampovne, opvaskemaskiner, blødgøringsanlæg, kaffemaskiner og lignende som er tilsluttet vandinstallationerne, skal i henhold til Bygningsreglementet og Fødevarestyrelsen sikres mod tilbagestrømning til vandinstallationerne.

Restauranter og cafeer

Også for restauranter og caféer gælder de samme regler som for hoteller, storkøkkener og cateringsvirksomheder. Uanset om der er tale om en lille vandinstallation så skal reglerne i 

Bygningsreglementet og Fødevarestyrelsen overholdes. Så uanset om der er tale om tilslutning af et fadølsanlæg, en isterningmaskine, eller en opvaskemaskine så skal installationerne sikres mod tilbagestrømning.

uforpligtende tilbud

Fortæl os om dine ideer

Du er altid velkommen til at kontakte os for at tage en snak om dine overvejelser.
 
Med fagmandens rådgivning og vejledning får du overblik og bedre greb om detaljerne.

 
Bliv klædt på til at træffe en god beslutning

Kontakt os allerede i dag for et uforpligtende tilbud. Vi kommer gerne forbi og kigger på opgaven.

hCaptcha